Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

Trakų amatų centro kūrėjų dovanos sušildys Jūsų Kalėdas...
Kviečiame pirkti prekių Trakų krašto tradicinių amatų centre (Adr. Karaimų g. 41, Trakuose) nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 23 d., ne
mažiau kaip už 15 Eur, registruotis: https://forms.gle/bLXMVt4v25FgwsWS7 ir gauti Trakų krašto amatų centro kūrėjų įsteigtas
dovanas.
Žaidimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę 12.00 val., lapkričio 30 d. gruodžio 7 d. 14 d., 21 d ir 28 d.
Trakų krašto tradicinių amatų centro amatininkų, kūrėjų įstegtos dovanos, toliau – prizai: Megzti šaliai (ažūrinis ir vientiso rašto), dvi
veltos pirties kepurės, trys pjaustymo lentelės, trijų dalių gelda užkandžiams,  rankų darbo muilas (kompl.), tekstilininis žaislas –
katytė, kosmetinė, prijuostė, 2-jų skonių medus, žalvarinė apyrankė ir žiedas, gintaro papuošalai, austi knygų skirtukai/pakabukai,
riešinės, kumštinės pirštinės (mot.) ir tapytos zomšinės pirštinės (mot. reikiamo dydžio).
Žaidimo taisyklės
1. Kalėdinis žaidimas – „Žiemos šaltis – 41“ yra pirkėjų žaidimas, toliau – Žaidimas, vykstantis nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m.
gruodžio 28 d. Žaidimą vykdo Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, adr. Karaimų g. 41, Trakai, kodas 302312902 (toliau –
Organizatorius).
2. Žaidimo vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi
Žaidime dalyvaujantys asmenys.

3. Žaidimas prasideda 2022 m. lapkričio 16 d. ir baigiasi 2022 m. gruodžio 28 d. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Žaidimo prekes ir
registruotis Žaidime, prasideda 2022 m.  lapkričio 16 d. 00.01 val. ir baigiasi 2022 m. gruodžio 23 d. 23.29 val. Prieš arba po šio
laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų žaidimuose nedalyvauja.
4. Žaidimo prekės, kurių vertė ne mažesnė kaip 15 Eur,  įsigytos Trakų krašto tradicinių amatų centro (Karaimų g. 41, Trakuose)
fizinėje parduotuvėje ar užsisakius internetu, siunčiant paštu iš pasirinktų fizinės parduotuvės prekių, o prizų fondas – Trakų krašto
tradicinių amatų centro amatininkų, kūrėjų, įstegtos dovanos, toliau – prizai: Megzti šaliai (ažūrinis ir vientiso rašto), dvi veltos pirties
kepurės, trys pjaustymo lentelės, trijų dalių gelda užkandžiams,  rankų darbo muilas (kompl.), tekstilininis žaislas – katytė, kosmetinė,
prijuostė, 2-jų skonių medus, žalvarinė apyrankė ir žiedas, gintaro papuošalai, austi knygų skirtukai/pakabukai, riešinės, kumštinės
pirštinės (mot.) ir tapytos zomšinės pirštinės (mot. reikiamo dydžio).
5. Žaidime negali dalyvauti Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos darbuotojai ir jų šeimos nariai. Žaidime negali dalyvauti
asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys.
6. Registracijos į Žaidimą laikotarpiu, t. y. nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. gruodžio 23 d., jame norintys dalyvauti asmenys turi
nusipirkti Žaidimo prekę, nurodytą Taisyklių 4 punkte vietoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą), kuris bus
laikomas Žaidimo prekių pirkimo liudijimu, su įsigyta ne mažiau kaip 15 Eur vertės pirkimo dokumente nurodyta Žaidimo preke (toliau
– pirkimo dokumentas), ir nuo 2022 lapkričio 16 d. 00.01 val. iki 2022 gruodžio 23 d., 23,59 val. pirkimo dokumento numerį
užregistruoti www.trakukrastas.lt, užpildant registracijos formą.
7. Žaidimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę 12.00 val., lapkričio 30 d. gruodžio 7 d. 14 d., 21 d ir 28 d.
8. Registracijos formoje nurodomi Žaidimo dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas bei pirkimo kasos kvito ar
sąskaitos numeris bei suma. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas. Registracija
vykdoma naudojant Google forms įrankį, nuorodą patalpinant www.trakukrastas.lt.
9. Vienas Žaidimo dalyvis (vienas telefono numeris ar el.pašto adresas) gali registruoti keletą skirtingų pirkimo dokumentų su
skirtingais numeriais, tačiau kiekvieno savaitinio žaidimo metu gali laimėti tik vieną prizą. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu
prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
10. Vieną Žaidimo pirkimo dokumentą viso Žaidimo metu galima registruoti tik vieną kartą, jei prekių pirkimo dokumento suma yra
ne mažesnė nei 15 Eur.

11. Žaidimų laimėtojai nustatomi registruotiems dalyviams suteikus numerius, numerių traukimo būdu.
12. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos
Sąjungos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.
13. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius, gali tvarkyti jų duomenis
tik Žaidimo organizavimo tikslais ir siekiant nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.trakukrastas.lt ir įteikti prizus.
Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
14.  Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Žaidime, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą
Žaidimo laikotarpį ir 3 dienas po Žaidimo pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens
duomenys sunaikinami.
15. Kiekvieno Žaidimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.trakukrastas.lt iki tos dienos 17 val. Laimėtojui apie
laimėjimą papildomai gali būti pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar trumpąja žinute. Laimėtojų sąrašas bus matomas viešai
www.trakukrastas.lt iki 2022 m. sausio 15 d.
16. Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Žaidime
registruotu telefono numeriu / el. paštu.
17. Laimėtojams prizai išduodami Organizatoriaus sąskaita (Organizatorius apmoka tik prizo pristatymo išlaidas Lietuvos teritorijoje,
siunčiant prizą vieną kartą, t. y. apmokamos tik vieno pristatymo išlaidos) naudojantis kurjerių paslaugomis ar kita Organizatoriaus
nustatyta tvarka, suderinus su laimėtoju. Organizatorius turi teisę paprašyti laimėtojo el. paštu suvenyrine@gmail.com su prierašu
„Kalėdų žaidimas“ atsiųsti skenuotą ar nufotografuotą laimėjusio Žaidimo pirkimo dokumento kopiją, o laimėtojui to nepadarius,
prizas nėra išduodamas. Esant šiame Taisyklių punkte nurodytoms aplinkybėms, Asmuo pripažįstamas laimėtoju, kai jis Organizatoriui
pateikia pirkimo dokumento kopiją. Jei Žaidime registruotas ir žaidime laimėjęs pirkimo dokumento numeris nėra identiškas su el.
paštu pateikto pirkimo dokumento numeriu ir (ar) Organizatoriui kyla įtarimų dėl bandymo sukčiauti, Žaidimo Organizatorius turi
teisę prizo laimėtojui neišduoti. Jeigu laimėtojas neatsiunčia skanuoto ar fotografuoto pirkimo dokumento kopijos ar pridėtas pirkimo
dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
18. Prizus laimėtojai privalo priimti iki 2024 m. sausio 15 d.,  vėliau prizai neišduodami.. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.
19. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė / nebuvo jiems įteikti pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali

būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Juos įsteigusiems Kūrėjams. Visos pretenzijos dėl Žaidimo
organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai el.p. suvenyrine@gmail.com, Žaidimo Organizatoriui iki 2024 m. sausio 15 d. su
nuoroda “Kalėdinis žaidimas“.
20. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Žaidimo sąlygas ir Taisykles. Apie Žaidimo sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą
Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.trakukrastas.lt.
21. Žaidimo sąlygas ir taisykles galite rasti www.trakukrastas.lt, skambindami telefonu +37069803533 (darbo dienomis ir darbo
valandomis 11:00 – 17:00), rašydami suvenyrine@gmail.com arba vietoje, adr. Karaimų g. 41, Trakuose.