G Y V A   P A Ž I N T I S   S U  ETNINE KULTŪRA

Iki 2021 m. gruodžio 30 dienos užsiregistravę (Nuoroda: https://registracija.trakukrastas.lt/neformalusis-vaiku-svietimas/)  ir pateikę (Karaimų g. 41, Trakai) sutarčių originalus, Asociacijos administracijai užregistravus jas neformalaus švietimo mokinių registre, nuo sausio 12 d. pradėsime organizuoti veiklas sudarytoms grupėms.

Tiems, kas registruosis sausio mėn ir originalus pateiks nuo sausio 7 d. iki sausio 15 d., sausio mėnesį galės prisijungti į nuotolinius užsiėmimus, o kontaktinės veiklos prasidės nuo vasario mėn.

G R U P I Ų  S U D A R Y M A S

Grupės sudaromos nuo 15 iki 25 vaikų, pagal amžių ir pasirinktą programą:

Gyva pažintis su etnine kultūra I-III klasei

Gyva pažintis su etnine kultūra IV-VI klasei

Gyva pažintis su etnine kultūra VII-IX klasei

Gyva pažintis su etnine kultūra X-XII klasei

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją laikomasi „tos pačios klasės“ principo (pvz 7 a kl. ne mažiau 15 vaikų).

Nesusirinkus klasei, grupė gali būti formuojama jungiant:

  • kelias paralelines klases (pvz. 7a –  8 vaikai ir 7b – 7 vaikai, ir pan.), neviršijant didžiausio grupės dydžio (25 vaikai);
  • kitas klases, kuriai taikoma ta pati programa ( pirmokai-antrokai-trečiokai ir pan.);
  • taikomos kitos išimtis priklausomai nuo situacijos, neviršijant didžiausio grupės dydžio (25 vaikai).

Sutartys gali būti pateikiamos sukomplektavus į pageidaujamą grupę, laikantis aukščiau išvardintų grupės sudarymo principų

I N F O R M A V I M A S  IR  S K L A I D A

Visą informaciją apie nuotolinius užsiėmimus ir įvykusias veiklas skelbiama FB paskyroje „Gyva pažintis su etnine kultūrą“, todėl kviečiame pamėgti šią paskyrą ir paraginti tai padaryti kitus.

N U O T O L I N I A I   U Ž S I Ė M I M A I:

Vyksta kartą per savaitę, trečiadienį nuo 17.30 iki 19.00, jungiantis nuotoliniu būdu per sukurtą renginį ir jame skelbiamą nuorodą FB paskyroje „Gyva pažintis su etnine kultūrą“

K O N T A K T I N I A I   U Ž S I Ė M I M A I:

Veiklos kurias siūlomos Jums yra paskelbtos: https://www.trakukrastas.lt/edukacijos ir vyksta Trakų krašto tradicinių amatų centre (adr. Karaimų g. 41, Trakuose) arba mokykloje (mokyklos administracijai leidus po pamokų) suderintu grupei patogiu grafiku. Grafikas turi būti sudaromas mažiausiai mėnesiui į priekį (tiek kontaktinėms veikloms, tiek išvykoms);

Kitas kontaktines veiklas, atitinkančias būrelio programą galime derinti individualiai su kuruojančiu grupę asmeniu.

I Š V Y K O S

Išvykų programa turi atitikti būrelio programoje numatytas veiklas ir derinama individualiai su kiekviena grupe pagal turimą biudžetą iš anksto.

P R A Š Y M A S

Dėl išvykų ar kontaktinių veiklų, naujoms grupėms prašome pateikti kontaktinį grupės asmenį (tėvelį/mamytę, mokytoją) nurodat vardą, pavardę, telefoną ir el.paštą, el.p. trakuamatucentras@gmail.com

KONTAKTINIAI ASMENYS KURUOJANTYS BURELIO GRUPES:

Dominyka Semionovė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė (Visos grupės išskyrus TVDG, galima kreiptis visais klausimais), tel. 8 698 27197

Monika Aziulevičiūtė-Vartavičienė, būrelio vadovė (TVDG grupės, nuotoliniai užsiėmimai), tel. 8 698 77175

Būrelio el.p. trakuamatucentras@gmail.com